Na 15 weken in het Livinusbos nestje te hebben verbleven is Nixie verhuisd naar Engeland bij David and Janice.
Natuurlijk hebben wij met het ganse gezin na al die weken wel een sterke band opgebouwd met Nixie maar ook met David and Janice. Zij zijn maar liefst 4 maal zijn komen kijken naar de pupjes ! Van heel klein tot puber.Wij zullen beslist nog veel van haar horen ...ze zal getraind worden om deel te nemen aan "gundog competitions" .
Maar in de eerste plaats zal ze een heel lief en trouw maatje zijn en een speelvriendinnetje voor haar Livinusbos zusje Lark Van 't Livinusbos .